Bồn nuôi thủy sản - bồn composite nuôi cá hồi


         Trong nhiều năm qua việc phát triển nuôi thủy sản trên các vùng núi gặp nhiều khó khăn. Với sự giúp đỡ của Phần Lan chương trình nuôi cá hồi đã được áp dụng thành công.
         Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương giới thiệu một số hình ảnh bồn nuôi thủy sản được áp dụng nuôi cá hồi bằng vật liệu composite trên các tỉnh miền núi trên dãy Hoàng Liên Sơn.