Giao bồn composite nuôi thủy sản

  Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã sản xuất hoàn thành và bàn giao một lô bồn Composite nuôi thủy sản cho Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Hà Nội có kích thước đường kinh 4.0m x chiều cao 1.5m.
     

 Hệ thống bồn composite nuôi thủy sản này nằm trong chương trình nghiên cứu nuôi các loại cá da trơn nước ngọt có giá trị kinh tế cao của Sở Thủy Sản Hà Nội. Chương trình này thành công sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố.