LIÊN HỆ

Để được tư vấn về sản phẩm và đặt hàng các sản phẩm composite và xử lý nước thải sinh hoạt xin liên hệ:

Lê Hồng Thái 
Tel: 04.351.33.522   Fax: 0913.588.960
Email: lehongthai195962@yahoo.com.vn