Đại lễ Cầu siêu tại Côn Đảo       Ngày 26.7.2012, trong chuyến tham dự Đại Lễ Cầu siêu cho các Anh hùng Liệt Sĩ tại Côn Đảo, chuyên viên  Lê Hồng Thái của Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã có một cơ hội quý giá đó là chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại sân của chùa Núi Một - nơi diễn ra lễ quy vong các anh hùng liệt sĩ.

       Đại lễ cầu siêu tại Côn Đảo đã được Huyện Đảo tổ chức với nghi lễ Quốc Gia. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt Đảng và Nhà nước tham dự Đại Lễ.


Gắn cờ Đảng và Cờ Tổ quốc lên mộ Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

        Trong thời gian tham gia dự Đại lễ cầu Siêu, chuyên viên Lê Hồng Thái cũng đã tham gia đoàn đại biểu Hải Dương do Cô Nguyễn Thị Nghi làm trưởng đoàn tiến hành nghi lễ gắn cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, chí sĩ Nguyễn Anh Ninh và Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Lê Hồng Phong. Đây là lá cờ bằng thủy tinh pha lê do một số doanh nghiệp Hà Nội quyên góp với sự chế tác của các nghệ nhân Hà Nội.
 
                               Ban thời sự - Tin tức Công ty Cổ phần Composiote và Công nghệ Ánh Dương