Đại lễ Cầu siêu tại Côn Đảo       Ngày 26.7.2012, trong chuyến tham dự Đại Lễ Cầu siêu cho các Anh hùng Liệt Sĩ tại Côn Đảo, chuyên viên  Lê Hồng Thái của Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã có một cơ hội quý giá đó là chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại sân của chùa Núi Một - nơi diễn ra lễ quy vong các anh hùng liệt sĩ.