Giao 21 bồn composite cho Công ty ShinEtsu ( Nhật Bản)

Công ty Cổ phần Compodite Ánh Dương đã bàn giao 21 bồn composite chứa hóa chất, xử lý nước thải công nghiệp cho Công ty Shin Etsu( Nhật Bản) - tại KCN Đình Vũ - Hải Phòng.

Ảnh   

   Ảnh

Ảnh  Ảnh  Ảnh