Giao bồn composite chứa hóa chất cho Công ty D.P - Hồ Chí Minh.

        Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã hoàn thành lắp đặt hệ thống bồn composite chứa hóa chất cho Công ty hóa chất Chemie D.P ( Liên Doanh Đức - Mỹ) - tại Quận Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh


 Hệ thống bồn composite này có thể tích từ 10 đến 40m3 để chứa hóa chất  HCl 35%, Na2CO3 50%, FeCl3 30%, NaOH 40%, H2SO4.