Giao 15 trong 54 bồn composite chứa hóa chất cho Công ty GOSHU KOSHAN (Nhật Bản)

          Ngày 25 tháng 10 năm 2012 Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã tiến hành bàn giao 15 trong 54 bồn composite chứa hóa chất cho Công ty Goshu Koshan( Nhật Bản) - Hệ thống bồn composite này được lắp đặt tại Khu công nghiệp Đình Trám - Tỉnh Bắc Giang.