Bàn giao 21 bồn composite chứa hóa chất cho Công ty Shin Etsu ( Nhật Bản)

         Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã sản xuất hoàn thành và bàn  giao 21 bồn composite chứa hóa chất cho Công ty Shin Etsu ( Nhật Bản) tại khu công nghiệp Đình Vũ - Tỉnh Hải Phòng.

       Dưới đây là hình ảnh của sản phẩm bồn composite chứa hóa chất do công ty Ánh Dương sản xuất và chuẩn bị bàn giao.


 


 


Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.