Xử lý nước thải công nghiệp - Bồn composite

  Đây là hệ thống bồn composite xử lý nước thải  công nghiệp cho công trình KEIHIN  (Nhật bản) tại Khu Công nghiệp Thăng Long II - Hải Hưng chuẩn bị được xuất xưởng. Xin giới thiệu với các bạn một số hình ảnh 34 bồn composite của hệ thống xử lý nước thải công nghiệp này.

Mời bạn hãy click vào "đọc thêm" ở phía dưới bên trái để xem chi tiết bài viết này)


MỜI BẠN XEM MỘT ĐOẠN BĂNG VIDEO VỀ SẢN PHẢM BỒN COMPOSITE XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ BỒN COMPOSITE XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT