Giao bồn composite chứa hóa chất cho các Công ty

       Vừa qua Công ty Cổ phần Compsite và Công nghệ Ánh Dương đã bàn giao 29 bồn composite chứa hóa chất cho Công ty Vinh Quang tại Hà Nội, Công ty Sika ( Liên doang Nhật Bản) và Công ty Surteckariya (Nhật)

    

  

Ảnh Ảnh


  

  Ảnh
Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh